เทอดไทย คลินิก

ที่อยู่
498/22 ซอย 19 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 17:00-23:00

สินค้าและบริการ

คลินิกเทคนิคการแพทย์ แล็บตรวจเลือด