เทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) วิทยาลัย

ที่อยู่
46/9 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 10 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 08:30-16:00
พิกัด
13.739, 100.43762

ข้อมูลธุรกิจ

โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่เปิดสอนวิชาช่างอุตสาหกรรมแห่งแรกมีทั้งชายและหญิงระดับ ปวช.-ปวส. เป็นโรงเรียนอาชีวะที่มีทั้งรอบเช้า-รอบค่ำ มีหลักสูตรอังกฤษ หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์

สินค้าและบริการ

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งแรกของ ประเทศไทย ที่เปิดสอนวิชาช่างอุตสาหกรรม และสายวิชาบริหารธุรกิจทั้งชายและหญิง ระดับปวช.-ปวส. ทั้งรอบเช้าและค่ำ มีหลัก สูตรอังกฤษ, อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ มีสถานสอนภาษา AUA