เดอะ ดอร์คาเฟ่แอนด์บิสโทร

ที่อยู่
490 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 07.00-22.00 น.
พิกัด
13.788444, 100.547906