เซาเทริน์ ไวร์ อินดัสทรีส์ (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี

หมวดหมู่ : ผลิตภัณฑ์ลวด

ที่อยู่
15/7 ซอยจาเลน ยูทาส สลังงอ ดารุห์ ล็อต 4808 ถนนเอชเซ็น จังหวัดมาลาเซีย
โทรศัพท์