เจท เอเซีย แอร์เวย์

หมวดหมู่ : บริษัทการบิน

ที่อยู่
999/9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 29 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00

สินค้าและบริการ

ให้เช่าเครื่องบินเหมาลำ