เก็คโค่-วัน บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่
11 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-5 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30
พิกัด
12.6775015, 101.1334022

สินค้าและบริการ

โรงไฟฟ้า เก็คโค่-วัน บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และน้ำเย็น ภายใต้ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ กลุ่มบริษัทโกลว์ยังให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้ง บริษัทตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด