อุบลเกษตรพลังงาน

หมวดหมู่ : แป้งมัน

ที่อยู่
หมู่ 9 บ้านหนองแปน ถนนนาดี ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

ผลิตแป้งมันสำปะหลังสำเร็จรูป