อาร์ มาย แฮร์ ซาลอน

หมวดหมู่ : ร้านเสริมสวย

ที่อยู่
48 ถนนทันจง ปาก้า #02-01 จังหวัดสิงคโปร์ 88469
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์

สินค้าและบริการ

ไม่ใช้การรักษาแบบผ่าตัด, ทำผมปลอม, ต่อผม, ปลูกผมใหม่, ผลิตภัณฑ์สำหรับปลูกผม เพิ่มความหนาของเส้นผม, วิเคราะห์เส้นผมโดยใช้กล้องจุลทรรศน์