องค์การ กองทุนช่วยเหลือเด็ก(สหราชอาณาจักร)

หมวดหมู่ : องค์การอาชีพ

ที่อยู่
518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00

สินค้าและบริการ

องค์กร NGO ไม่แสวงหากำไร/องค์กรพัฒนาเยาวชน