องค์การโคเรีย อะโกร - เทรด เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

ที่อยู่
399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้น 21 ห้อง 2102 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
แฟกซ์
พิกัด
13.654887, 100.5022381

สินค้าและบริการ

ส่งเสริมส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลด้าน อุตสาหกรรมอาหาร การเกษตรและการ ประมงของสาธารณรัฐเกาหลีให้แก่บุคคล ที่สนใจทั่วไป