องค์กรความร่วมมือประเทศเกาหลีประจำประเทศไทย

ที่อยู่
อาคารเลอ คอง คอด ถนนรัชดาภเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ให้บริการอาสาสมัครเกาหลี