ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปูริดาอยุธยา

หมวดหมู่ : โบราณสถาน

ที่อยู่
6/13 หมู่ 9 ถนนเลี่ยงพระตำหนัก ตำบลประตูชัย อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์
อีเมล