ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนิดา เนอร์สซิ่งแคร์

ที่อยู่
1136 ถนนเพชรเกษม 94 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 08.30-18.00

สินค้าและบริการ

ธนิดา เนอร์สซิ่งแคร์ สถานที่พื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ดูแลผู้สูงอายุ รับดูแลผู้สูงอายุบางแค ดูแลผู้ป่วยบางแค ดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง ดูแลทำกายภาพบำบัด ดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตบางแค