หจก.อิมเมจนมผง(สำนักงานใหญ่)

เลขทะเบียนพาณิชย์ : 0523562000729

ที่อยู่
214/1 หมู่ที่ 13 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์
พิกัด
18.355600608561, 99.562374747912