สแกนดาต้า ซิสเต็มส์ (เอ็ม) เอสดีเอ็น บีเอชดี

ที่อยู่
56 เอ จาเลน เอสเอส 6/14 เคลานา จายา ซอยเบตาลิ้ง จายา สลังงอ ถนนดารุฬท์ อิเซน จังหวัดมาลาเซีย 47301
โทรศัพท์