สูน สูน เมนูแฟคเตอร์ริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง เอสดีเอ็น บีเอชดี

ที่อยู่
พี โอ บ๊อกซ์ 18 ซอยพูชอง ถนนสลังงอ จังหวัดมาลาเซีย 47107
โทรศัพท์