สำนักงาน เดียน่า เนเชอรัลส์ ผู้แทนในประเทศไทย

หมวดหมู่ : เชื้อปรุงรส

ที่อยู่
924 อาคารตะล่อมสิน ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
แฟกซ์

สินค้าและบริการ

ให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าส่วนประกอบของอาหารที่ทำจากพืชผักและผลไม้ในรูปแบบของผง เกล็ดหรือของเข้มข้น ของสำนักงานใหญ่ (ประเทศฝรั่งเศส) ให้แก่ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ใช้สินค้าในประเทศไทย