สำนักงาน ลัดดา จันทร์อุดร

ที่อยู่
172/61 ซอยนวลจิตร ถนนเอกมัย 30 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

มูลนิธิอาสาพัฒนาส่งเสริมทำดีต่อสังคม พัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นตัวแทนรับบริจาค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ชราผู้พิการ สงเคราะห์ผู้ยากไร้เด็กเร่ร่อนในสลัมต่างๆ