สำนักงาน จันทร์ จันทร์ฉาย

ที่อยู่
สถานีส่งข่าวสารของไทยทีวีสีช่อง 7 39 ซอย 4 ถนนเทษา 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์