สำนักงาน ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย

หมวดหมู่ : องค์การอาชีพ

ที่อยู่
ศูนย์รับอพยพทรานซิท กองบัญชาการตรวจคนเข้าเมือง ถนนสาทรใต้ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์
เว็บไซต์