สำนักงาน การไฟฟ้าอำเภอแก้งคร้อ

หมวดหมู่ :

ที่อยู่
70/1 หมู่ 6 ถนนชัยภูมิ-ภูเขียว ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
โทรศัพท์