สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จก (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

ที่อยู่
119 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-18:00,เสาร์ เวลา 08:00-18:00

สินค้าและบริการ

สหกรณ์โคนม