สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย - คลินิก สวท เวชกรรม บางเขน

ที่อยู่
8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
เปิดทำบริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 - 16:30 น.
พิกัด
13.841809, 100.559964

รายละเอียด

องค์กรบริการวางแผนครอบครัว ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท้องไม่พร้อม การคุมกำเนิด การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี พัฒนาคุณภาพประชากรผู้สูงอายุ ดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ให้กับประชากรในถิ่นธุรกันดารห่างไกลนธุ์