สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย - คลินิก สวท เวชกรรม ลำปาง

ที่อยู่
152 /53-54 ถนนลำปาง-แม่หะ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10:00 - 18:00 น.,วันเสาร์ เวลา 09:00 - 12:00 น.
พิกัด
18.2759173, 99.4958756

รายละเอียด

ศูนย์ปรึกษาวางแผนครอบครัว เป็นสมาคมที่พัฒนาคนทุกกลุ่มทั่วประเทศให้มีอนามัยเจริญพันธุ์และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้คำปรึกษา ให้ความรู้และการฝึกอบรมตลอดจน การวางแผนครอบครัว ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก การป้องกันโรคเอดส์ สามารถติดต่อ ปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่สวท สาขาอำเภอเมืองลำปาง