สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย - คลินิก สวท เวชกรรม ภูเก็ต

ที่อยู่
14/1 อาคารเซ็นทรัลแมนชั่น ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 107-108 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
เปิดทำการ วันพฤหัสบดี เวลา 19:00 – 21:00 น., วันศุกร์ - วันเสาร์ เวลา 09:00 - 21:00น.
พิกัด
7.887768, 98.3649847

รายละเอียด

ศูนย์ปรึกษาวางแผนครอบครัว เป็นองค์กรสาธารณกุศล เป็นเครือข่ายความร่วมมือกันกับชุมชน รัฐบาลและองค์กรต่างๆ องค์กรมีหน้าที่เผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้และการฝึกอบรม ตลอดจนบริการต่างๆ เพื่อการวางแผนครอบครัว ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก ศึกษาเรื่องโรคเอดส์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป สามารถปรึกษาปัญหาได้ สวท สาขาอำเภอเมือวภูเก็ต ยินดีให้บริการ