สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย

ที่อยู่
106 ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์