สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

ที่อยู่
165 ถนนกาญจนวนิช ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

สินค้าและบริการ

ที่รวมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมช่วยแกไขปัญหาต่างของสมาชิกผู้ประกอบการ