สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร

ที่อยู่
500 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

สินค้าและบริการ

หน่วยงานเอกชนให้ความรู้เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมร่วมรับฟังปัญหา และแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรม