สถาบันพลาสติก

ที่อยู่
86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00

สินค้าและบริการ

ศูนย์กลางประสานงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก