สถานตรวจสภาพรถเอกชน 3 เอ็ม เซอร์วิส

ที่อยู่
51 ซอย 15 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์