ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว

ที่อยู่
ยูนิตที่ 12-13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
9:00 - 17:00
พิกัด
13.7365562, 100.5594958

สินค้าและบริการ

เพื่อสนับสนุนด้านการค้า การลงทุน และ การพัฒนาเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศไทย กับประเทศญี่ปุ่น ในประเด็นผู้ประการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม