ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา

ที่อยู่
127 อาคารปัญจภูมิ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-18:00

สินค้าและบริการ

บริการวิเคราะห์ศักยภาพบุคคลผ่านศาสตร์ลายผิว ภายใต้การบริการงานของบริษัท ซีพี ออล์ล จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการกับบุคคลทั่วไป อาทิเช่น คุณพ่อคุณแม่ เด็กๆ สามีภรรยา นักศึกษาที่ต้องการตัดสินใจไปเรียนต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรต่างๆ รวมถึงเจ้าของกิจการ