ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

ที่อยู่
อาคารคลังพัสดุ กระทรวงสาธารณสุข ซอยกระทรวงสาธารณสุข 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30

สินค้าและบริการ

เป็นหน่วยงานวิชาการที่ผลิตและเรียบเรียงความรู้ สนับสนุนกิจกรรมการสร้างความรู้และใช้ความรู้ เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดการกับปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์