ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์

หมวดหมู่ : เครื่องช่วยฟัง

ที่อยู่
78/16 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30,เสาร์ เวลา 08:30-17:00,อาทิตย์ เวลา 08:30-17:00

สินค้าและบริการ

ให้คำปรึกษาปัญหาการได้ยิน ตรวจการได้ยิน ใส่เครื่องช่วยฟัง ตรวจเช็คและซ่อมเครื่อง ช่วยฟัง ทำแบบพิมพ์หู ประสาทหูเทียม