ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์

หมวดหมู่ : เครื่องช่วยฟัง

ที่อยู่
146/2-3 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30,เสาร์ เวลา 08:30-17:00,อาทิตย์ เวลา 08:30-17:00

สินค้าและบริการ

ให้คำปรึกษาปัญหาการได้ยิน ตรวจการได้ยิน ใส่เครื่องช่วยฟัง ตรวจเช็คและซ่อมเครื่อง ช่วยฟัง ทำแบบพิมพ์หู ประสาทหูเทียม