วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก (บ ธ พ)

ที่อยู่
234 หมู่ 2 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
8.00-16.00
พิกัด
16.8224702, 100.2849078

ข้อมูลธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก (บ.ธ.พ) ป็นวิทยาลัยประเภทอาชีวศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาที่เปิดสอนคือประเภทวิชาพาณิชยกรรมและประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโดยมีนายสุชน ชามพูนท เป็นเจ้าของและผู้รับใบอนุญาต มีนางรพิรัตน์ ภัทรประสิทธิ์...

สินค้าและบริการ

เราเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในโซนภาคเหนือ ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ได้รับการยอมรับจากหลาย ๆ สถาบันชั้นนำ เราเปิดสอนตั้งแต่ ระดับชั้น ปวช-ปวส ในสาขาวิชา *คณะบริหารธุรกิจ -สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ -สาขาการตลาด -สาขาการบัญชี -สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก *คณะช่างอุตสาหกรรม -สาขาช่างเทคนิคยานยนต์ -สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง -สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิสัยทัศน์ 1....