วาวาเนื้อสด

ที่อยู่
91 หมู่ 9 ซอยสังฆสันติสุข61 ถนนสังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์
อีเมล