วัดหลวงเพ็ญ

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่
พระอธิการสมภาร หมู่ 1 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์