วัดสุนทรประดิษฐ์ (วัดจีน)

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่
องสรภาณมธุรส 44/3 ถนนอดุลเดช จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์