วัดรัตนาราม (วัดบางบ่อ)

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่
กุฏิพระครูสุธรรมสมาจารย์ 249 ถนนชายน้ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์