วัดบางคูวัดใน

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่
พระปลัดสุวิทย์ สุธมโม 1 หมู่ 7 ถนนสุรามหาราษฎร์ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์