วัดบางคูวัดนอก

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่
20 หมู่ 3 ถนนกท-ปทุม ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์