วัดท่ามะกา

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่
1 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์