ร.ร. บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์

หมวดหมู่ :

ที่อยู่
ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
พิกัด
16.21039, 101.55273