ร้าน อุดมทรัพย์

ที่อยู่
51 หมู่ 7 ถนนโสตถิบำรุง ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

ขายขนมขบเขี้ยวทั่วไป