ร้าน วิไลลักษณ์

ที่อยู่
หมู่ 1 ตลาดไทยพิทักษ์ ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
โทรศัพท์
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 08:00-17:00