ร้าน ข้าวมันไก่เกียรติโอชา

ที่อยู่
43 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์