ยิ่งเจริญยนต์แอร์โฟร์วิล 2 อู่

ที่อยู่
5 หมู่ 3 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์