มูลนิธิ โอลิมปิคแห่งประเทศไทย

ที่อยู่
226 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

สินค้าและบริการ

เป็นมูลนิธิที่เกี่ยวกับการกีฬาและเป็นมูลนิธิที่จัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน