มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

ที่อยู่
131 หมู่ 5 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์